Lesní


Lesní, asi 900 m S od obce v lese. Neudržovaná. Více není známo. V evidenci sdružení Zelené srdce.