U obrázku


Asi půl kilometru před Bítovčicemi po levé straně znají všichni místní i mnozí rybáři lovící ve vodách nedaleké řeky Jihlavy zátiší U Obrázku, kde je na skalním výstupku umístěn svatý obrázek. Vedle je úžlabina, jíž přitéká potůček. Pramen potůčku se nachází asi 300 m výše na sever. Vyvěrá ze zarostlé změti dřevin a keřů.