Na rovném


Lesní studánka. Najdeme ji severně od Milíčova, asi 1 km východně od severní hranice Přírodní rezervace Na Oklice. Studánka je nazývána podle lesa, v němž pramení. Nad studánkou postavena dřevěná bouda, vlastní pramen vyveden ocelovou trubkou. Kvalita vody není známa. V okolí bujná lesní vegetace (kapradiny). Studánka je v dobrém stavu, není známo, zda o ni někdo pečuje.