Ve Spadeným


Lesní studánka. Nalezneme-ji nedaleko předchozí, avšak poněkud výše na úpatí svahu (za hájovnou na Čejkovně) u rybníku Horní Mrzatec. Více údajů není známo.