Pod vrškem (Libuška)


Lesní studánka. Je obtížné ji najít, nachází se v lese západně. asi 500 m od Vršku (638 m n.m.) po pravé straně silnice Jihlava – Salavice. Jde o hloubenou studánku, zastřešenou Lesy ČR. Voda se nabírá, její kvalita neznáma. Dno bahnitojílovité. V době návštěvy četné stopy divoké zvěře. Studánka leží na pozemku Lesů ČR a je v jejich péči. Více nebylo zjištěno.