Antonínka


Lesní studánka. Nachází se v lesní nivě. Pstružného potoka. Bližší údaje nejsou známy.