U stříbrného dvora


Lesní studánka. Údajně se nachází v cípu lesa severně Zborné, pod Stříbrným dvorem. Studánku se nám nepodařilo objevit.