V Hostinkách


Hostinky (bývalý lom) jsou cenným biokoridorem a refugiem živočichů a rostlin, nacházející se nedaleko silnice Luka nad Jihlavou – Kozlov (vyznačeno i v turistické mapě 1:50000). Studánku najdeme pod kůlnou bývalého lomu. Jde o pramen v přírodním skalním prostředí, dno písčité. Voda je čirá, průzračná, s vodním hmyzem (znakoplavky), vydatnost 13 ml/vt. Kvalita vody není známa, rovněž není známo, zda je studánka navštěvována. Úprava nenavrhována.