Přesličková I a II


Dvě lesní studánky. Leží v lese za přírodní památkou Jezdovické rašeliniště, asi 200 m vlevo od lesní cesty. Kus cesty se jde po bývalém historickém vodním náhonu. Místní pojmenování zní Na Chcíplém psu. Obě studánky jsou hloubené, vzdálené od sebe asi 20 m. Kvalita vody neznáma. Dna písčito – bahnitá, s vodním hmyzem, okolo bujná vegetace. Studánky leží v soukromém lese, zřejmě nejsou navštěvované, slouží lesní zvěři. Pro jejich případné využívání je nutné prohloubení a vyčištění.