Nepřístupný záznam

Tento záznam je v sekci nepřístupných - voda není dostupná (nefunkční studny, vyschlé zdroje), zdroje v místech se zakázaným přístupem (soukromé pozemky, vojenské újezdy, vodárenská pásma).

Macounova studna (8684)

Geocaching

Základní informace

Poloha zdroje

 • Odkaz na mapy: Mapy.CZ, Tourmapa, Google
 • WGS-84: N 50°42'34.56" E 15°04'39.60"
 • S42: X = 5619924, Y = 3505610, pás = 33
 • UTM: N = 5617535, E = 505484, pás = 33
 • Nadmořská výška: 505 m
 • Doplňkové informace

  • Autor záznamu: Viktor Goliáš
  • Datum vložení: 03.06.2014
  • Poslední aktualizace: 26.01.2021
  • Patron: ne

Foto zdroje

Macounova studna (8684)

Foto původního stavu zdroje.

Poznámka

Obec Dlouhý Most je unikátním případem kdy lidé vybudovali své sídlo (nevědomky a dlouho před objevem radioaktivity) přímo na místě vývěrů radioaktivních vod a tyto využili jako vodní zdroje. Z dnešního pohledu radiohygieny je to věc přinejmenším problematická, i když obdržená dávka je ve většině případů malá a organismus má schopnost se na zvýšenou hladinu radioaktivity adaptovat. Pro omezení ozáření obyvatel byla obec v r. 1993 napojena na dálkový vodovod. Zdroje vod se zvýšenou radioaktivitou jsou většinou nadále využívány pouze pro technické účely (praní prádla, splachování WC, zalévání zahrady apod.); některé však využity již nejsou a postupně zpustly. Několik zdrojů radioaktivních minerálních vod (podle "Lázeňského zákona" s aktivitou nad 1500 Bq/l 222Rn) je veřejně přístupných. Tyto mohou posloužit jako blahodárné léčivé zdroje.
Macounova studna je legendární zdroj zmiňovaný již v dobových pramenech (Wagner 1942) jako "Macoun-Brunnen" s historicky naměřenou aktivitou v rozmezí 1917-2430 Bq/l. Podle ústní informace místních obyvatel se zde dokonce uvažovalo o výstavbě radioaktivních lázní. V květnu 2014 byla naměřena aktivita 2076 Bq/l. Studna se nachází v uličce nad býv. Schillerovým hostincem (č.p. 195). Pramen celkem nízkého průtoku je zachycen mělkou studnou do kamenné stavbičky - haltýře. V současné době je v méně uspokojivém stavu. Studna nebyla dlouho čištěna, takže je zanesena kalem, dřevěná vrátka jsou rozpadlá. Vodu ze studny nelze při dnešním stavu zdroje doporučit k pití. Ostatní druhy radioaktivní terapie s vnějším užitím vody (koupele, obklady apod.) možné jsou.
V obci se nachází více zdrojů radioaktivních minerálních vod. Ty jsou však na soukromých nepřístupných pozemcích. Můžete však navštívit další tři přístupné zdroje: pramen U Železniční trati, studnu Oudrnických a studnu Pod Alejí.

Červen 2019 - studna opravena a vyčištěna

Leden 2021 - majitel přemodeloval část pozemku a přeměnil starý haltýř na klasickou studnu. Původně přístupný pozemek navíc oplotil. Macounova studna se tak dostala do kategorie zdrojů veřejnosti nepřístupných.

Opravit záznam