Označení poživatelného záznamu

studna Pod Alejí (8687)

GPX Geocaching

Základní informace

Poloha zdroje

 • Odkaz na mapy: Mapy.CZ, Tourmapa, Google
 • WGS-84: N 50°43'07.26" E 15°04'13.44"
 • S42: X = 5620934, Y = 3505096, pás = 33
 • UTM: N = 5618545, E = 504970, pás = 33
 • Nadmořská výška: 433 m
 • Doplňkové informace

  • Autor záznamu: Viktor Goliáš
  • Datum vložení: 04.06.2014
  • Poslední aktualizace: 05.06.2014
  • Patron: majitel studny

Foto zdroje

studna Pod Alejí (8687)

Poznámka

Studna Pod Alejí je dalším z přístupných zdrojů radioaktivních minerálních vod v obci Dlouhý Most (podrobněji viz. zdroj Macounova studna). Nachází se pod Císařskou alejí, nad dálnicí, v remízku při silničce k osadě Dolní Podlesí (něm. Buschloch). Je to pravděpodobně zdroj zmiňovaný v dobových materiálech (Wagner 1942) jako pramen napájející bývalý, dnes již zaniklý Seidelův mlýn v Dolním Podlesí s historicky naměřenými aktivitami v rozmezí 1647-2659 Bq/l 222Rn. Podle ústního podání místních obyvatel se i zde uvažovalo o výstavbě radioaktivních lázní. Dnes je v prameništi umístěn jímač (studna) a voda napájí jako "pitná" dva rekreační objety v téže osadě. Studna je uzavřena. Výkon zdroje je však tak velký, že voda mocně prosakuje v okolí skruže a odtéká potůčkem. Voda nabraná v blízkosti skruže mezi velkými kameny má aktivitu 1795 Bq/l (květen 2014). Podle fyzikálních parametrů voda není nijak znečištěna, ani k lokální rozvodnici se zde nevyskytuje takřka žádné lidské sídlo či jiný rizikový objekt. Výtok by bylo dobré ve spolupráci s majitelem upravit, ale i v tomto stavu je možné z odtékajícího potůčku nabrat v blízkosti skruže radioaktivní vodu k pitným kůrám.

Opravit záznam