prameniště Ve vrbičkách (8033)

GPX Geocaching

Základní informace

Poloha zdroje

 • Odkaz na mapy: Mapy.CZ, Tourmapa, Google
 • WGS-84: N 50°30'25.49" E 13°21'36.20"
 • S42: X = 5598677, Y = 3383790, pás = 33
 • UTM: N = 5596297, E = 383714, pás = 33
 • Nadmořská výška: 610 m
 • Doplňkové informace

  • Autor záznamu: Libor Faitl
  • Datum vložení: 25.02.2014
  • Poslední aktualizace: 27.02.2014
  • Patron: ne

Foto zdroje

prameniště Ve vrbičkách (8033)

Poznámka

Tento pramen vytváří jediný levostranný přítok Blatenského potoka, který sám o sobě je dlouhý necelé dva kilometry a vlévá se do Chomutovky v krušnohorském Bezručově údolí u restaurace I.Mlýn. Soustředěný výtok vody ze země lze zaregistrovat v mělkém zářezu již nad hranicí lesa (obr.1a,b). Estetickým krajinným prvkem jsou zde mladé vrbičky, vysázené podél zmíněného zářezu (obzvláště v předjaří doslova září do dáli jak plameny ohně svou sytou žlutooranžovou barvou). Ovšem celková hydrologie zde není tak zcela jednoznačná. Celý prostor mezi hranicí lesa až nahoru k silnici do Blatna je totiž v podstatě podmáčený, lze tedy uvažovat o prameništi. Nad tím vším si navíc obyvatel osamocené novostavby u silnice zbudoval malý rybníček (obr.2), který dotuje drobná stružka vody. Sledováním stále podmáčeného území se pak následně dobereme až do zářezu (obr.3), kde se lze setkat s nejvýše položenými projevy vývěrání spodních vod tohoto "mikropovodí". Když ale zajdeme úplně do absolutoria, tak přímo v obci Blatno se nachází poměrně vělký rybník, jehož zvláštností je, že má dva nezávislé přepady, každý do výrazně odlišných povodí. První přepad je vyveden do rigolu u zmíněné silnice, kterým volně stéká kolem novostavby a dále přímo dolů přes vrbičky do údolí. Tento přepad však není hlavní, slouží jen za vyšších vodních stavů, nebo při tání sněhu (sám si pamatuji, jak rigolem valil s hřmotem takový potok, že se málem rozlíval i na silnici). Čili toto je odtok do povodí Chomutovky, potažmo Ohře, zatímco druhý přepad odvádí vodu rybníka konstantně na úplně druhou, severní stranu, do povodí Bíliny, ale to je již záležitostí následujícího záznamu.

Opravit záznam