pramen Jirkovského potoka 1 (5503)

GPX Geocaching

Základní informace

Poloha zdroje

 • Odkaz na mapy: Mapy.CZ, Tourmapa, Google
 • WGS-84: N 50°31'37.72" E 13°24'53.84"
 • S42: X = 5600824, Y = 3387732, pás = 33
 • UTM: N = 5598443, E = 387654, pás = 33
 • Nadmořská výška: 570 m
 • Doplňkové informace

  • Autor záznamu: Libor Faitl
  • Datum vložení: 24.03.2012
  • Poslední aktualizace: 26.03.2012
  • Patron: ne

Foto zdroje

pramen Jirkovského potoka 1 (5503)

Poznámka

Mezi obcemi Jindřišská a Boleboř nad Jirkovem v Krušných horách se rozkládají po obou stranách silnice poměrně rozlehlé pruhy pastvin. Tyto partie tvoří zároveň významnou akumulaci podzemních vod, které zde na četných místech pronikají na povrch. V souvislosti se vznikem pastvin byl však původní terén odvodněn systémem meliorací a drenáží. I přesto jsou některá místa viditelně podmáčená. Páteřní meliorační svod tvoří počátek jedné z větví Jirkovského potoka. Obě vyúsťují definitivně na povrch pod silnicí, těsně za plotem červenohrádecké obory, kde se zároveň spojují. Vzniklý potok se ihned prudce zařezává do nedlouhého, úzkého údolí. V pravidelných rozestupech jsou na hlavní melioraci zbudovány otevřené kontrolní skruže, na jejichž dně lze zaregistrovat i boční drenážní přítoky. Dva takovéto nezávislé přítoky (viz. spodní obrázky na fotokoláži) podchycuje mj. povrchová trativodná strouha na okraji lesíka. Ta je však záhy též svedena pod zem. Za samotný počátek pravé větve Jirkovského potoka lze tedy považovat poslední, nejvýše položenou skruž páteřní meliorace, na jejímž dně voda vyvěrá z trubky.

Opravit záznam