pramen Pod náspem (5013)

GPX Geocaching

Základní informace

Poloha zdroje

 • Odkaz na mapy: Mapy.CZ, Tourmapa, Google
 • WGS-84: N 50°30'40.45" E 13°17'39.68"
 • S42: X = 5599244, Y = 3379141, pás = 33
 • UTM: N = 5596864, E = 379066, pás = 33
 • Nadmořská výška: 790 m
 • Doplňkové informace

  • Autor záznamu: Libor Faitl
  • Datum vložení: 12.09.2011
  • Poslední aktualizace: 12.09.2011
  • Patron: ne

Foto zdroje

pramen Pod náspem (5013)

Poznámka

Ještě než člověk vyleze na násep zaniklé železnice nad Trubkovým pramenem, tak si lze povšimnout po pravé straně menšího mostku, nebo spíše většího kamenného propustku skrze násep. Zároveň nelze přeslechnout výrazné zurčení vody.
U Trubkového pramene zhola nic nenasvědčuje tomu, že by doslova jen o pár kroků výše byl zdroj ještě silnější. Je tomu tak. Přímo pod zakončením pravé opěrné zdi mostku vyvěrá krásně křišťálový pramen, jen se z něj napít. To ovšem až po nezbytné úpravě, neboť jako v mnohých předchozích případech jsem zde musel zasáhnout s klackem v ruce jakožto pročišťovadlem. Po té se ukázala celá krása pramene, neboť tento obzvláště zaujme svým kamenitým podložím, tvořeným pestrobarevnými kamínky včetně křemenných oblázků.
Mimochodem přímo v prostoru mostku se pod velkým plochým balvanem, který jsem sám nebyl schopen překlopit, rýsuje poměrně velká prohlubeň s průzračnou vodou. Žádný evidentní přítok z horního vyústění mostku není patrný, všude okolo je sucho. Odklopení kamenné desky by napovědělo více. Možná je také souvislost s popisovaným pramenem pod mostkem.

Opravit záznam