jiný vodní zdroj 5.květen (12474)

GPX Geocaching

Základní informace

Poloha zdroje

 • Odkaz na mapy: Mapy.CZ, Tourmapa, Google
 • WGS-84: N 50°41'35.24" E 13°50'00.40"
 • S42: X = 5618737, Y = 3417696, pás = 33
 • UTM: N = 5616349, E = 417606, pás = 33
 • Nadmořská výška: 460 m
 • Doplňkové informace

  • Autor záznamu: Pavel Šimko
  • Datum vložení: 28.02.2019
  • Poslední aktualizace: 07.03.2019
  • Patron: ne

Foto zdroje

jiný vodní zdroj 5.květen (12474)

Poznámka

Jde o výtok důlních vod ze štoly 5.květen. V této lokalitě probíhala v minulosti hlubinná těžba rud cínu a molybdenu, živce a fluoritu. Zajímavostí na tomto dole byl výzkum možnosti využití důlních vod po těžbě rud jako alternativní zdroje pitné vody v období sucha. Důlní vody jsou vypouštěné z bývalého dolu Vrchoslav (5.květen) do Zalužanského potoka. Roční průtok je zde, vztaženo k roku 2011, 520344 m3. Jako potenciální zdroj vody ho lze využít pro cca 13 008 obyvatel. V tabulce jsou uvedeny ukazatele, u kterých byla v porovnání s požadavky na pitnou vodu překročena mezní hodnota. V případě hliníku se jedná o zanedbatelné překročení mezní hodnoty. Fluoridy přesáhly nejvyšší mezní hodnotu o více než 2 mg.l-1. Úprava důlní vody v případě použití jako vody pitné by měla být zaměřena především na snížení koncentrace fluoridů. Naměřená koncentrace fluoridů řadí tuto vodu mezi tzv. FLUOROVÉ MINERÁLNÍ VODY. Pro balené přírodní minerální vody je nejvyšší přípustná hodnota 5 mg.l-1[1], tzn., že je možné její využití jako vody minerální. Rovněž by bylo možné touto vodou dotovat zdroj pitné vody v poměru, který zhodnotí její vlastnosti.

Opravit záznam