studánka Pod tábořištěm (11980)

GPX Geocaching

Základní informace

Poloha zdroje

 • Odkaz na mapy: Mapy.CZ, Tourmapa, Google
 • WGS-84: N 49°48'51.86" E 16°07'28.08"
 • S42: X = 5520951, Y = 3581053, pás = 33
 • UTM: N = 5518602, E = 580896, pás = 33
 • Nadmořská výška: 477 m
 • Doplňkové informace

  • Autor záznamu: Naděžda Gutzerová
  • Datum vložení: 13.04.2018
  • Poslední aktualizace: 11.08.2019
  • Patron: ne

Foto zdroje

studánka Pod tábořištěm (11980)

Poznámka

Upravený pramen v pramenné olšině pod bývalým lomem, který je během léta využíván jako tábořiště. Voda je zjevně železitá, konzumaci nelze doporučit.

Původně lesní prameniště bylo do podoby studánky s pramenem ve skruži, kamenným obložením a schůdky upraveno kolem roku 1995 skauty ze střediska Hlinsko, kteří zde mají pravidelně letní tábořiště. Protože iniciátorem nápadu byl bratr Šon, nesla studánka jméno Šonova. Po roce 2000, kdy došlo k objevu znečištění perchlorem z bývalé skládky, probíhala zde sanace spočívající v čerpání a čištění znečištěné vody. K vývodu čisté vody bylo využito právě Šonovy studánky, která tak zanikla. Dnes je tento pramen vývodem drenážování vzniklého jako pozůstatek tohoto zásahu. Poznámku doplnil Vodouch, býválý člen skautského střediska, který se účastnil jak výstavby Šonovy studánky, tak geologického průzkumu a následného zániku pramene.

Opravit záznam